MosaikHub Magazine

Georges Catera en poésie

vendredi 21 septembre 2018 par Charles

Culture -
Leta di se fèt pyebwa.
Atò,
kote pyebwa a ?
Tout kote n ale
labim adwat
labib agòch :
nou lan fènwa de fwa.
Dlo ap desann.
Se vale san kraze.
Lanmè klere kou soud.
* * *
Viv bò isit viv bò lòtbò,
bonè moun aladriv
tout zwezo bèkalo,
tout bagay derefize
pouse.
San tèt, san zo
lapli parèt.
Leta kouri rele
« Men vòlè !
Bare ! »


Accueil | Contact | Plan du site | |

Creative Commons License

Promouvoir & Vulgariser la Technologie